czwartek, 11 października 2018

NOWA SIEDZIBA SPUTNIK PHOTOS

W 2017 roku Sputnik Photos przeniósł się z Pragi na Wolę. 
Nasz aktualny adres to:

ul. Chłodna 20
00-891 Warszawa