poniedziałek, 9 lipca 2012

Program mentorski Sputnik Photos
 
Rozpoczynamy nabór na roczny program mentorski z fotografami Sputnika. 
Kurs przeznaczony jest dla osób zaawansowanych, które chcących specjalizować się w dokumencie fotograficznym. Kurs trwa 10 miesięcy od września do czerwca.

Idea tutoringu

Ideą warsztatu jest bliska współpraca studenta z tutorem. Każdy uczestnik będzie miał przypisanego jednego fotografa, który zapewni mu indywidualne prowadzenie i opiekę. Będzie z nim na bieżąco konsultował pracę nad własnym rocznym projektem dokumentalnym.

Dodatkowo możliwy będzie udział studenta w pracach fotografa w charakterze asystenta.  Zakres takiej współpracy zależny będzie od indywidualnych ustaleń oraz  od potrzeb i możliwości obu stron.

Równolegle studenci stworzą kameralną grupę, która będzie regularnie spotykać się na zajęciach i konsultować swoje prace z pozostałymi fotografami Sputnika. Na wspólnych zajęciach fotografowie poprowadzą również cykl zajęć dotyczący najważniejszych zagadnień dokumentu fotograficznego oraz zaproszą specjalnych gości.


Nabór

Przyjęcia na program mentorski odbywają się na podstawie oceny portfolio oraz rozmowy. Zarówno ocena portfolio jak i rozmowy będą się odbywały sukcesywnie i zakwalifikowani uczestnicy będą przyjmowani w kolejności zgłoszeń aż do zapełnienia się miejsc. Na kursie jest maksymalnie 12 miejsc.

Portfolia można przesyłać od dziś do końca sierpnia na adres info@sputnikphotos.com. Do tego czasu odbędą się również rozmowy, które będą umawiane indywidualnie po pozytywnej ocenie portfolio. 

 
Program

Program kursu składa się z 2 modułów, które realizowane są podczas comiesięcznych weekendowych zjazdów. Zjazdów jest łącznie 10.

Sobota
Przeznaczona jest na kurs ogólny, prowadzony kolejno przez wszystkich fotografów. - 2,5h na konsultację projektów, nad którymi pracują studenci z dwoma fotografami Sputnika
- 2,5h na zajęcia z poszczególnymi fotografami, którzy na pierwszym spotkaniu w roku zaprezentują swoje projekty i opowiedzą o metodach swojej pracy. Drugie spotkanie z każdym fotografem będzie określone tematycznie i dotyczyć będzie kluczowych zagadnień z dziedziny dokumentu. Takie jak na przykład:
-          Współczesne trendy w dokumencie i analiza rynku fotograficznego
-          Etapy pracy nad projektem długoterminowym
-          Praca z bohaterem
-          Sposoby prezentacji i promocja projektów

Niedziela

Przeznaczona jest na indywidualne spotkania studentów ze swoimi mentorami. Te spotkania mogą być jednakże ruchome i ich terminy będą każdorazowo indywidualnie ustalane zależnie od możliwości fotografów.

Dodatkowo i niezależnie od terminu spotkań z mentorem, w tym dniu odbędą się spotkania z zaproszonymi gośćmi – profesjonalistami z dziedzin związanych z fotografią dokumentalną takich jak:
-       projektowanie książek
-       edycja zdjęć
-       przygotowanie zdjęć do druku
-       techniki druku atramentowego / archiwalnego
-       archiwizacja zdjęć
-       multimedia
-       pisanie grantów

Bliższa współpraca z mentorem

Niezależnie od zjazdów studenci będą mogli uczestniczyć w bieżącej pracy fotografa w wymiarze i na zasadach określonych indywidualnie.

Prezentacja projektów

Kurs mentorski zakończy się podsumowaniem projektów uczestników i promocją ich  w formie wystawy lub magazynu, zależnie od finansów i indywidualnych ustaleń z grupą.

Fotografowie prowadzący

Jan Brykczyński - pracuje nad wystawą i książką o Bojkach, mieszkańcach Ukraińskich Karpat Wschodnich. Nagrodzony w Sony World Photography Award.
www.janbrykczynski.com
 fot. Jan Brykczyński


Rafal Milach - zdobywca World Press Photo i wielu innych prestiżowych nagród, jeden z najbardziej znanych polskich fotografów; w zeszłym roku wydał album o Rosji „7 Rooms”.
www.rafalmilach.com
 fot. Rafał Milach

Adam Pańczuk - autor głośnego cyklu Karczeby; nagrodzony w konkursie Pictures Of The Year i wielu innych konkursach.
www.adampanczuk.pl
fot. Adam PańczukAgnieszka Rayss - wydała książkę o kobietach i pop-kulturze „American Dream”, laureatka konkursu Pictures Of The Year i wielu innych nagród.
www.agnieszkarayss.com fot. Agnieszka Rayss


Koszt kursu

Koszt kursu wynosi 5500 PLN przy jednorazowej wpłacie, lub 6000 PLN przy rozbiciu na 2 raty (wrzesień, styczeń).